En dat maken we samen

Wickevoort is een uniek landgoed. Je vindt er de weidsheid van een polderlandschap en een prachtig, bestaand bos. Door de lanen valt het gefilterde zonlicht tussen de bladen van oude eiken, berken en cederbomen. Hier dwaal je over de paden naar boomgaarden, bloemenweides en de grote green, de plek waar dagmarkten en barbecues georganiseerd zullen worden. Tussen de toekomstige huizen komt een groene wereld die voor een echt landgoedgevoel zorgt. Een plek met ruimte voor fruitbomen, bloemen, kruiden en dieren. Met aan de bosrand een moestuin, waar de stadsboer jou graag uitlegt hoe je je groentes moet kweken. Want de bewoners zijn onderdeel van het landschap: Wickevoort maken we samen. Dat maakt Wickevoort zo onderscheidend en het zorgt voor het gevoel van verbondenheid.

Beheervereniging

Hoe ziet dat in de praktijk eruit? Het openbaar gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer. Om blijvend van het landschap en haar kwaliteiten te genieten dient het landschap op regelmatige basis te worden onderhouden. Mogelijk komt het beheer en onderhoud in handen van de beheervereniging waar alle bewoners in zijn vertegenwoordigd. Bewoners kunnen plukdagen organiseren, appeltaart wedstrijden houden, noem maar op! Het idee is om met elkaar een steentje bij te dragen, je betrokken te voelen. De beheerder is het aanspreekpunt van de community, de schakel wanneer er vragen zijn en het vliegwiel wanneer er sociale activiteiten georganiseerd worden. Moet je groene vingers hebben en is het een verplichting? Nee! Ieder kijkt en bepaalt zelf wat zijn rol kan worden. Vrijheid staat centraal. Er gelden wel spelregels om de kwaliteit van het landgoed en woonvelden te waarborgen. Hagen als erfafscheiding in plaats van hekken, en voordeurverlichting die voor iedereen hetzelfde is. Deze regels zijn er ten gunste van de bewoners om de eenheid op het landgoed in stand te houden.

Maak kennis met de parkbeheerder

De beheervereniging van Landgoed Wickevoort, waar alle bewoners lid van zijn, heeft een eigen parkbeheerder, Pauwel Perbal.

Pauwel Perbal is het aanspreekpunt op het landgoed, stimuleert en ondersteunt bewoners om met elkaar initiatieven te nemen die bijdragen aan meer zelfregie, waarmee het woonplezier en de leefbaarheid op Landgoed Wickevoort wordt vergroot en er een uniek en buitengewoon woongebied ontstaat.

Wickevoort community

Een pick-up point voor pakjes om de wijk zoveel mogelijk autovrij te houden, een buurtapp die het mogelijk maakt bewoners vrijblijvend op te zoeken om samen te fietsen, fitnessen of elkaars hond uit te laten. Wickevoort wordt een heuse community, waar ook een mooie rol is weggelegd voor de stadboerderij én voor de bewoners van zorglocatie SEIN. Door middel van de app Wickevoort krijgen bewoners bovendien direct toegang tot de aanwezige services en faciliteiten op Wickevoort. Zo is er duurzaam mobiliteitsconcept waarbij gezamelijk gebruik kan worden gemaakt van een deelauto. Maar ook is er een mogelijkheid om fietsen of gereedschap met elkaar delen. En natuurlijk vind je hier alle meldingen van gezamenlijk activiteiten op het landgoed georganiseerd worden.

Bijzondere dynamiek

Zelfregie onder bewoners, dat is waar het om gaat. Door woningen aan het landgoed toe te voegen waar de zorglocatie van SEIN is gevestigd, ontstaat er een bijzondere dynamiek. De stadsboerderij is al volop in bedrijf en verzorgt biologische akkerbouw en er is een kleinschalige veestapel. Er komt er een boerderijwinkel voor beperkte dagelijkse boodschappen en een eenvoudige horecavoorziening met biologische gerechten.